WERSJA POLSKA   RUSSIAN VERSION  
 
   

 

Six Sigma News

2018-02-01    Lean Six Sigma Green Belt - DMAIC Training

Lean Six Sigma Green Belt Training.Polska Akademia Six Sigma zaprasza na zimow? edycj? szkolenia Lean Six Sigma Green Belt Training. Pocz?tek 9 kwietnia 2018 r.w siedzibie Akademii w Gdańsku. Całość szkolenia obejmującego dwie pięciodniowe sesje odbywać się będzie w następujących terminach:

Sesja I (Definiuj/Mierz/Analizuj)
09.04 - 13.04.2018
Sesja II (Analizuj/Poprawiaj/Kontroluj) 14.05 - 18.05.2018
Cena szkolenia to 6 000 PLN od uczestnika.

W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje:
1) około100 godzin interaktywnych zajęć merytorycznych (wykłady , ćwiczenia, demonstracje)
2) Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim
3) Memory Jogger DMAIC
4) Pełny coaching własnego projektu aż do jego ukończenia
5) Certyfikat ukończenia szkolenia umożliwiający przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego będącego jednym z podstawowych elementów procesu certyfikacji Green Belta
6) Egzamin certyfikacyjny
7) Po ukończeniu jednego projektu Panel pełnej Certyfikacji na poziomie Green Belt
8) Możliwość spacerów gdańską Starówką i wiele innych atrakcji umożliwiających regenerację sił przy bardzo intensywnym szkoleniu.

UWAGA: Dokonujemy rezerwacji hotelu wraz z pełnym wyżywieniem po cenach wynegocjowanych przez Polish Six Sigma Academy jednak opłata za pobyt nie wchodzi w cenę szkolenia

Informacje dotyczące zawartości merytorycznej szkolenia oraz wymagań wstępnych stawianych uczestnikom znajdziecie Państwo w zakładce "Nasza oferta/Szkolenia/ Zasoby Six Sigma/ Six Sigma Green Belt".
Aby dopełnić formalności zgłoszeniowych należy wypełnić i wydrukować "Kartę Zgłoszeniową", która znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Nasza Oferta" oraz przesłanie jej faksem zgodnie z podanymi na niej informacjami. Następnie dokonanie płatności za szkolenie przelewając kwotę równą cenie szkolenia na podane na "Karcie Zgłoszeniowej" konto Polish Six Sigma Academy

Szczegóły: 604 78 37 77

 


Back
Return to top
 
 

HomePage | About Us | What we offer | Contact us | Resources | News
Site map | Privacy Policy